Đào tạo bám sát thực tế - Hoàng Long CMS - Xuất khẩu lao động Nhật Bản

096 930 1616

Đào tạo bám sát thực tế

Hoang Long CMS xây dựng uy tín và giá trị của mình dựa vào việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy giáo dục đào tạo làm nòng cốt, thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài, tạo dựng giá trị đích thực và bền vững.

Đơn hàng đang tuyển

Việc làm Nơi làm việc Ngày tuyển
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 10 NỮ TTS CHẾ BIẾN THỰC PHẨMIbaraki - Nhật Bản(dự kiến) 13/11/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 10 NỮ TTS CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴNOsaka - Nhật Bản(dự kiến) 09/11/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: TUYỂN GẤP 03 NAM BẢO DƯỠNG MÁYAichi - Nhật Bản(dự kiến) 20/10/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 3 NAM LẮP RÁP LINH KIỆN CƠ KHÍHyogo - Nhật Bản(dự kiến) 18/10/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: TUYỂN GẤP 08 NAM TTS GIA CÔNG NỘI THẤTNagano - Nhật Bản(dự kiến) 17/10/2018

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook