Đào tạo bám sát thực tế - Hoàng Long CMS - Xuất khẩu lao động Nhật Bản

096 930 1616

Đào tạo bám sát thực tế

Hoang Long CMS xây dựng uy tín và giá trị của mình dựa vào việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy giáo dục đào tạo làm nòng cốt, thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài, tạo dựng giá trị đích thực và bền vững.

Đơn hàng đang tuyển

Việc làm Nơi làm việc Ngày tuyển
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 20 NỮ TTS CHẾ BIẾN THỰC PHẨMHiroshima - Nhật Bản11/09/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 120 NAM TTS LẮP RÁPTochigi - Nhật Bản10/09/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 10 NAM TTS HÀNOsaka - Nhật Bản13/09/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 6 NAM VÀ 12 NỮ TTS ĐÓNG SÁCHSaitama - Nhật Bản21/09/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 12 NAM TTS HÀN BÁN TỰ ĐỘNGHyogo - Nhật Bản22/08/2018

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook