Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: TUYỂN 15 NAM CƠ KHÍ Nhà máy Bắc Trạch tại Bình Đông - Đài Loan
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: TUYỂN 06 NỮ THỰC PHẨM Nhà máy Nhã Đặc tại Tân Trúc - Đài Loan
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: TUYỂN 06 NỮ SẢN XUẤT NHỰA Nhà máy Hân Dục Thịnh tại Đài Nam - Đài Loan
02 NAM TTS LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA Kanagawa - Nhật Bản 03/10/2019
02 NAM TTS VẬN HÀNH MÁY XÚC Aichi - Nhật Bản 02/10/2019
03 NAM TTS VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG Kanagawa - Nhật Bản 28/09/2019
15 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ TẬP ĐOÀN AMG Saitama - Nhật Bản 27/09/2019
06 NỮ TTS CHĂM SÓC SỨC KHỎE Kyoto - Nhật Bản 21/09/2019
10 TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Nagano - Nhật Bản 21/09/2019

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook