Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
07 NAM TTS ĐÚC, DẬP KIM LOẠI Tottori - Nhật Bản 30/07/2019
03 NAM TTS LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG Aichi - Nhật Bản 16/07/2019
31 NỮ TTS CHẾ BIẾN THỊT GÀ Miyazaki - Nhật Bản 16/07/2019
04 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Kanagawa - Nhật Bản 12/07/2019
06 NỮ TTS KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Ishikawa - Nhật Bản 08/07/2019
03 NỮ TRỒNG RAU TRONG NHÀ KÍNH Aichi - Nhật Bản 08/07/2019
03 NỮ TTS GIẶT LÀ Hokkaido - Nhật Bản 07/07/2019
05 NAM TTS LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Tochigi - Nhật Bản 09/07/2019
04 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Ibaraki - Nhật Bản 04/07/2019

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook