Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 02 NAM TTS LỢP MÁI NGÓI Mie - Nhật Bản (dự kiến) 20/11/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT: 03 NAM TTS CHỐNG THẤM NƯỚC Osaka - Nhật Bản (dự kiến) 20/11/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 23 NAM TTS ĐÚC NHỰA Ibaraki - Nhật Bản (dự kiến) 26/11/2018

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook