Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
02 NAM TTS TIỆN Okayama - Nhật Bản 06/06/2019
02 NAM TTS LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG - Nhật Bản 10/05/2019
06 NỮ TTS CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN Shiga - Nhật Bản 21/05/2019
10 NỮ TTS CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SIÊU THỊ Osaka - Nhật Bản 02/06/2019
03 NAM TTS CHỐNG THẤM NHÀ Hyogo - Nhật Bản 21/05/2019
02 NAM TTS CHỐNG THẤM NHÀ Hyogo - Nhật Bản 21/05/2019
02 NAM TTS ĐƠN HÀNG SƠN XÂY DỰNG Hyogo - Nhật Bản 21/05/2019
03 NAM TTS CHỐNG THẤM NHÀ Tokyo - Nhật Bản 21/05/2019
02 NAM TTS SƠN XÂY DỰNG Osaka - Nhật Bản 21/05/2019

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook