Điều Dưỡng Đi Nhật

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
ĐIỀU DƯỠNG ĐI NHẬT: TUYỂN 02 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Shizuoka - Nhật Bản (dự kiến) 14/11/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 10 NỮ TTS CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN Osaka - Nhật Bản (dự kiến) 09/11/2018
ĐIỀU DƯỠNG HỘ LÝ NHẬT BẢN: 10 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI Osaka - Nhật Bản (dự kiến) 15/11/2018
ĐIỀU DƯỠNG HỘ LÝ NHẬT BẢN: 10 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI Osaka - Nhật Bản (dự kiến) 15/11/2018
ĐIỀU DƯỠNG HỘ LÝ NHẬT BẢN: 10 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI Osaka - Nhật Bản (dự kiến) 15/11/2018
ĐIỀU DƯỠNG HỘ LÝ NHẬT BẢN: 03 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI Nagasaki - Nhật Bản (dự kiến) 30/10/2018
ĐIỀU DƯỠNG HỘ LÝ NHẬT BẢN: 02 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI Hokkaido - Nhật Bản (dự kiến) 25/10/2018
ĐIỀU DƯỠNG HỘ LÝ NHẬT BẢN: 04 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI Akita - Nhật Bản (dự kiến) 25/10/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 20 NỮ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI Nagano - Nhật Bản (dự kiến) 13/11/2018
ĐIỀU DƯỠNG HỘ LÝ ĐI NHẬT: 10 NỮ TTS HỘ LÝ Aichi - Nhật Bản (dự kiến) 18/10/2018

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook