Điều Dưỡng Đi Nhật

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
TUYỂN 04 NỮ TTS HỘ LÝ Kagoshima - Nhật Bản 11/06/2019
02 NỮ TTS CHĂM SÓC BỆNH NHÂN Okayama - Nhật Bản 11/06/2019
20 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Saitama - Nhật Bản 01/06/2019
10 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Tokyo - Nhật Bản 15/05/2019
06 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Nagasaki - Nhật Bản 24/04/2019
04 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Nagasaki - Nhật Bản 24/04/2019
03 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI Okinawa - Nhật Bản 19/04/2019
04 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI Kagoshima - Nhật Bản (dự kiến) 19/04/2019
02 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Ishikawa - Nhật Bản (dự kiến) 19/04/2019
06 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Tokushima - Nhật Bản (dự kiến) 19/04/2019

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook