Thực tập sinh Nhật bản

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 12 NỮ TTS CHẾ BIẾN GIÒ, XÚC XÍCH Tokyo - Nhật Bản (dự kiến) 10/12/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 04 TTS ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP Hyogo - Nhật Bản (dự kiến) 26/11/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 06 NỮ TTS ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN Nagasaki - Nhật Bản (dự kiến) 25/11/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 03 TTS NỮ CHẾ BIẾN CƠM HỘP Kagawa - Nhật Bản (dự kiến) 24/11/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 03 NAM TTS CHỐNG THẤM NƯỚC Tokyo - Nhật Bản (dự kiến) 20/11/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 02 NAM TTS LỢP MÁI NGÓI Mie - Nhật Bản (dự kiến) 20/11/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 03 TTS NAM LẮP RÁP GIÀN GIÁO Osaka - Nhật Bản (dự kiến) 20/11/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 02 TTS LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG Mie - Nhật Bản (dự kiến) 20/11/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT: 03 NAM TTS CHỐNG THẤM NƯỚC Osaka - Nhật Bản (dự kiến) 20/11/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 23 NAM TTS ĐÚC NHỰA Ibaraki - Nhật Bản (dự kiến) 26/11/2018

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook