Thực tập sinh Nhật bản

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
02 NAM TTS SẢN XUẤT BÁNH MỲ Saitama - Nhật Bản 28/08/2019
04 NỮ TTS CHẾ BIẾN THỊT GÀ Kagoshima - Nhật Bản 26/08/2019
03 Nam VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG Kanagawa - Nhật Bản 22/08/2019
10 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Nagano - Nhật Bản 20/08/2019
02 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Saitama - Nhật Bản 08/08/2019
02 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Tokyo - Nhật Bản 08/08/2019
02 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Fukuoka - Nhật Bản  08/08/2019
02 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Fukushima - Nhật Bản  08/08/2019
02 NAM TTS XÂY DỰNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT Saitama - Nhật Bản 06/08/2019
04 NAM TTS HÀN BÁN TỰ ĐỘNG Hyogo - Nhật Bản 29/08/2019

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook