Xuất khẩu lao động Đài Loan

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: 35 NAM CÔNG NHÂN ĐIỆN, ĐIỆN TỬ Đài Nam - Đài Loan
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: 15 CÔNG NHÂN TIỆN CNC Đài Trung - Đài Loan

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook