Mục tiêu đào tạo và giáo dục của chúng tôi là chuyển biến nhân sự của doanh nghiệp trở thành nguồn tài nguyên quan trọng nhất bằng cách thay đổi ý thức và tư duy sao cho bản thân nhân viên tự mình suy nghĩ, tự đặt ra mục tiêu, tự hành động để tạo ra được sự tin tưởng lớn nhất. Đào tạo tiếng Nhật từ cơ bản đến trung cấp sử dụng trong công việc...
Một lực lượng thanh niên trẻ hùng hậu của Việt Nam cùng với quyết tâm cao của đất nước thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đang rất muốn được sang Nhật Bản học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật. Bên cạnh đó thì dân số Nhật Bản ngày càng già đi, người trẻ ngày ...
Một lực lượng thanh niên trẻ hùng hậu của Việt Nam cùng với quyết tâm cao của đất nước thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đang rất muốn được sang Nhật Bản học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật. Bên cạnh đó thì dân số Nhật Bản ngày càng già đi, người trẻ ngày ...
Chúng tôi tìm hiểu thật kỹ yêu cầu tuyển dụng nhân sự từ khách hàng, phân tích và hệ thống hóa kỹ lưỡng thông tin. Dựa trên cơ sở dữ liệu nhân sự cao cấp phong phú sẽ tìm ra ứng viên phù hợp nhất, tổ chức gặp mặt phỏng vấn, kiểm tra kỹ lưỡng tính cách, khả năng tư duy, khả năng đối ứng tì...
Chúng tôi đưa ra giải pháp đầu tư hiệu quả nhất không chỉ là tận dụng lợi thế về sự cần cù của dân tộc Việt Nam, sự gần gũi với Nhật Bản, nguồn nhân lực dồi dào với chi phí lao động thấp mà với kinh nghiệm và mối quan hệ mật thiết với các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam...
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 36 Nữ Thực tập sinh Quản lý kho
748 yên/giờ...Miyagi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 25 Nam & 2 Nữ Thực tập sinh Chế biến thủy sản (không gia nhiệt)
12 vạn yên...Okayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Chống thấm
Lương giờ: 932 yên/giờ...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Tiện
883 yên / giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Làm nội thất thủ công
15 vạn yên / tháng...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Chống thấm
883 yên / giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Chống thấm
819 yên / giờ...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Chống thấm
819 yên / giờ...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Chống thấm
883 yên / giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Chế biến thực phẩm
930 yên/ giờ...Kanagawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Chế biến thực phẩm
930 yên...Kanagawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Nông nghiệp trồng trọt
714 yên/ giờ...Miyazaki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Nông nghiệp trồng trọt
714 yên/ giờ...Miyazaki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh In
Lương giờ: 845 yên...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 22 Nam & 2 Nữ Thực tập sinh Chế biến thủy sản (không gia nhiệt)
12 vạn yên...Okayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Chế biến thực phẩm
831 yên / giờ...Kyoto - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Dựng giàn giáo
15,3 vạn yên / tháng...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Chế biến thủy sản (không gia nhiệt)
12 man...Okayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Chế biến thủy sản (không gia nhiệt)
Lương cơ bản: 12 vạn Yên...Okayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Chế biến thủy sản (không gia nhiệt)
12 vạn yên...Okayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Chế biến thủy sản (không gia nhiệt)
12 vạn yên...Okayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Chế biến thủy sản (không gia nhiệt)
12 vạn yên...Okayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Chế biến thủy sản (không gia nhiệt)
12 vạn yên...Okayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Chế biến thủy sản (không gia nhiệt)
12 vạn yên...Okayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nữ Thực tập sinh Giặt là
13 vạn yên ...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nữ Thực tập sinh Nông nghiệp chăn nuôi
14,2 vạn yên...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nữ Thực tập sinh Đóng gói công nghiệp
770 yên/giờ...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Chống thấm
146.608 Yên/ tháng( 833 Yên/h)....Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Gia công kim loại miếng cơ khí
Lương giờ: 819 yên...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Chế biến thực phẩm
Lương cơ bản: 10,5 vạn yên...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Nông nghiệp trồng trọt
Lương cơ bản theo giờ : 11,5 vạn yên ...Aomori - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Nông nghiệp trồng trọt
747 yên...Ibaraki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 36 Nữ Thực tập sinh Quản lý kho
748 yên/giờ...Miyagi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 8 Nam Thực tập sinh Lắp ráp thiết bị điện
Lương cơ bản: 815 ~816 yên/giờ...Shizuoka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Lợp ngói, mái tôn
Lương cơ bản: 15,2 vạn yên/tháng...Nagano - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
Lương giờ: 715 yên...Tottori - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Chế biến thủy sản (không gia nhiệt)
Lương giờ: 819 yên...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Dựng giàn giáo
Lương giờ: 900 yên...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Thực tập sinh Đóng gói công nghiệp
Lương giờ: 845 yên...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Sửa ô tô
Lương giờ: 845 yên...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Đóng gói công nghiệp
Lương giờ: 845 yên...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Vận hành máy xây dựng
Lương giờ: 795 yên...Gifu - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Chế biến thủy sản (không gia nhiệt)
Lương giờ: 786 Yên/giờ...Hokkaido - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh May quần áo
Lương cơ bản: 13,5 vạn yên/tháng...Gifu - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Bơm bê tông
Lương giờ: 800 yên...Okayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Ép, dập kim loại
Lương cơ bản : 14,4 vạn yên...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Đúc nhựa
Lương cơ bản : 15,1 van yên...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Chống thấm
Lương giờ: 762 yên...Nara - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Tiện
15,1 vạn yên...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Chống thấm
Lương giờ: 883 yên...Osaka - Nhật Bản
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 20 Nam & 20 Nữ Công nhân Điện Tử
21.009NT$/tháng...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 20 Nữ Công nhân Điện Tử
21.009 NT$/tháng...Miêu Lật - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 30 Nữ Công nhân Chế biến thực phẩm
21.009NT$/tháng...Đài Trung - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 100 Nữ Công nhân Điện Tử
17.247NT$/tháng...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 25 Nam Công nhân LĐ phổ thông
21.009NT$/tháng...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 3 Nam & 7 Nữ Công nhân Công nhân
21.009 NT$/tháng...Đài Trung - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 9 Nam Công nhân Tiện CNC
0...Đài Trung - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 14 Nữ Công nhân Công nhân
21.009NT$/tháng...Nghi Lan - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 20 Nữ Công nhân Công nhân
20008NT$/tháng...Chương Hóa - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 57 Nữ Công nhân Công nhân
18.609/tháng...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 14 Nam Công nhân Cơ khí
21009NT$/tháng...Đài Trung - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 37 Nữ Công nhân Điện Tử
19.509 NT$/tháng...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 20 Nữ Công nhân Điện Tử
21009NT$/tháng...Miêu Lật - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 30 Nam Công nhân Điện Tử
21.009NT$/tháng...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 8 Nữ Công nhân Điện Tử
21008NT$/tháng...Tân Bắc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 8 Nam Công nhân Cơ khí
21009NT$/tháng...Tân Bắc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 10 Nam & 28 Nữ Công nhân Điện Tử
20008NT$/tháng...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 30 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20008NT$/tháng...Chương Hóa - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 50 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20008NT$/tháng...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 14 Nam & 11 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20008NT$/tháng...Đào Viên - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 15 Nam Công nhân Thực phẩm đông lạnh
20008 NT$/tháng...Cao Hùng - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 13 Nam & 11 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20008NT$/tháng...Nghi Lan - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 10 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20008NT$/tháng...Đào Viên - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 8 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20008NT$/tháng...Gia Nghĩa - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 17 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20008NT$/tháng...Nghi Lan - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
Ăn theo sản phẩm...Đài Trung - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 10 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20008NT$/tháng...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 12 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20008NT$/tháng...Gia Nghĩa - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 30 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20008NT$/tháng...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 10 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20008NT$/tháng...Vân Lâm - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 0 Nam & 0 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20008NT$/tháng...Chương Hóa - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 8 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20008NT$/tháng...Cao Hùng - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 20 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20.008NT$/tháng...Đào Viên - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 12 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20.008NT$/tháng... - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 23 Nam & 6 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20.008NT$/tháng...Nghi Lan - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 12 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20.008NT$/tháng...Bình Đông - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 64 Nam & 64 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20.008NT$/tháng...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 15 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20.008NT$/tháng...Vân Lâm - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 14 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20.008NT$/tháng...Cao Hùng - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nam & 14 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20.008NT$/tháng...Đài Bắc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 9 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20.008NT$/tháng... - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 5 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20.008NT$/tháng...Đào Viên - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 4 Nam & 4 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20.008NT$/tháng...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 7 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20.008NT$/tháng...Miêu Lật - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20.008NT$/tháng...Cao Hùng - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 42 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20.004 NT$/tháng...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 13 Nam & 16 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20.008NT$/tháng...Đài Bắc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 7 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20.008NT$/tháng...Đào Viên - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 5 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20.008NT$/tháng...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 10 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20.008 NT$/tháng...Đài Nam - Đài Loan
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Kỹ sư Xây dựng
18 vạn yên...Aichi - Nhật Bản
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
tin tức hoạt động
14:29 | 11/1/2017
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2016 TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HOÀNG LONG
HoangLongCMS
Liên hệ.
Facebook chat