Mục tiêu đào tạo và giáo dục của chúng tôi là chuyển biến nhân sự của doanh nghiệp trở thành nguồn tài nguyên quan trọng nhất bằng cách thay đổi ý thức và tư duy sao cho bản thân nhân viên tự mình suy nghĩ, tự đặt ra mục tiêu, tự hành động để tạo ra được sự tin tưởng lớn nhất. Đào tạo tiếng Nhật từ cơ bản đến trung cấp sử dụng trong công việc...
Một lực lượng thanh niên trẻ hùng hậu của Việt Nam cùng với quyết tâm cao của đất nước thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đang rất muốn được sang Nhật Bản học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật. Bên cạnh đó thì dân số Nhật Bản ngày càng già đi, người trẻ ngày ...
Một lực lượng thanh niên trẻ hùng hậu của Việt Nam cùng với quyết tâm cao của đất nước thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đang rất muốn được sang Nhật Bản học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật. Bên cạnh đó thì dân số Nhật Bản ngày càng già đi, người trẻ ngày ...
Chúng tôi tìm hiểu thật kỹ yêu cầu tuyển dụng nhân sự từ khách hàng, phân tích và hệ thống hóa kỹ lưỡng thông tin. Dựa trên cơ sở dữ liệu nhân sự cao cấp phong phú sẽ tìm ra ứng viên phù hợp nhất, tổ chức gặp mặt phỏng vấn, kiểm tra kỹ lưỡng tính cách, khả năng tư duy, khả năng đối ứng tì...
Chúng tôi đưa ra giải pháp đầu tư hiệu quả nhất không chỉ là tận dụng lợi thế về sự cần cù của dân tộc Việt Nam, sự gần gũi với Nhật Bản, nguồn nhân lực dồi dào với chi phí lao động thấp mà với kinh nghiệm và mối quan hệ mật thiết với các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam...
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 36 Nữ Thực tập sinh Quản lý kho
Lương giờ: 748 yên...Miyagi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Chế biến thủy sản (không gia nhiệt)
Lương giờ: 819 yên...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
Lương giờ: 715 yên...Tottori - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Mộc xây dựng
Lương tháng: 14,6 vạn yên...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nam Thực tập sinh Bảo dưỡng máy
Lương giờ: 845 Yên... - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh Nông nghiệp trồng trọt
Lương cơ bản: 753 yên / giờ...Wakayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 5 Nữ Thực tập sinh Giặt là
Lương cơ bản: 12,7 vạn(Lương giờ 794 Yên...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nữ Thực tập sinh Chế biến thực phẩm
Lương giờ: 932 yên...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam & 2 Nữ Thực tập sinh Chế biến thực phẩm
Lương giờ: 845 yên...Saitama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Lắp cốp pha
Lương giờ: 883 yên/giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Dựng giàn giáo
Lương giờ: 900 yên...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nam Thực tập sinh Mộc xây dựng
Lương tháng: 14,5 vạn yên...Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Lát gạch
Lương cơ bản: 12,5 vạn yên...Fukuoka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 9 Nam Thực tập sinh Nông nghiệp trồng trọt
Lương giờ: 771 yên/giờ...Ibaraki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Sắt xây dựng
Lương giờ: 883 yên...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Dựng giàn giáo
Lương ngày: 14,4 vạn yên...Shizuoka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Thực tập sinh May quần áo
Lương cơ bản: 12.8 vạn yên...Kagawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 12 Nam & 3 Nữ Công nhân Chế biến đồ ăn sẵn
Lương giờ: 883 yên, Lương cơ bản sau khi...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Chế biến thực phẩm
Lương giờ: 930 yên...Kanagawa - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Thực tập sinh Gia công tinh nội thất (thảm)
Lương giờ: 932 yên...Nagano - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Đặt đường ống (xây dựng)
Lương giờ: 932 yên...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nữ Thực tập sinh Nông nghiệp trồng trọt
Lương cầm tay: khoảng 12~13 vạn yên...Ibaraki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Dựng giàn giáo
Lương cơ bản: 12,5 van/tháng...Fukuoka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 10 Nữ Công nhân Lắp ráp thiết bị điện tử
Lương cơ bản: 809 yên / giờ....Okayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nữ Công nhân Chế biến thủy sản (gia nhiệt)
Lương cơ bản: 12 vạn yên / tháng...Kyoto - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Thực tập sinh Đóng gói công nghiệp
Lương cơ bản: 13,3 vạn/tháng...Ibaraki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Công nhân Dựng giàn giáo
Lương cơ bản: 12,5 van/tháng...Fukuoka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 6 Nữ Công nhân Chế biến thủy sản (gia nhiệt)
Lương cơ bản: 717 yên / giờ....Tottori - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Công nhân Sơn kim loại
Lương cơ bản: 900 yên / giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nam Công nhân Chế biến đồ ăn sẵn
Lương cơ bản: 831 yên / giờ...Kyoto - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Thực tập sinh Vận hành máy xây dựng
0...Yamaguchi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Công nhân Nông nghiệp trồng trọt
Lương cơ bản: 747 yên / giờ....Ibaraki - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Công nhân Lợp ngói, mái tôn
Lương cơ bản: 12,5 van/tháng...Fukuoka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Công nhân Dựng giàn giáo
Lương cơ bản : 7064 yên/ ngày...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Công nhân Dựng giàn giáo
10 man yên...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Công nhân Kiểm tra máy
Lương cơ bản: 12,8 vạn Yên...Gifu - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 5 Nam Công nhân Đóng gói công nghiệp
Lương giờ: 737 yên/1 giờ...Gunma - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Công nhân Xây trát
Lương cơ bản: 13,8 vạn Yên...Iwate - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Công nhân Gia công kim loại miếng xây dựng
Lương cơ bản: 13,8 vạn Yên...Iwate - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Công nhân Vận hành máy xây dựng
Lương cơ bản: 12 vạn Yên...Okayama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 8 Nữ Công nhân Làm giăm bông, xúc xích, thịt hun khói
Lương cơ bản: 12,6 vạn Yên ...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 8 Nữ Thực tập sinh Chế biến đồ ăn sẵn
Lương cầm tay: 10.5 man trở lên ...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Công nhân Sơn xây dựng
Lương cơ bản : 883 yên/ giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Công nhân Dựng giàn giáo
Lương cơ bản: 12,6 vạn yên...Gifu - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Công nhân Lát gạch
Lương cơ bản: 13,4 vạn yên Lương cầm tay...Gifu - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Công nhân Dựng giàn giáo
Lương cơ bản: 13,9 vạn Yên ...Shizuoka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Công nhân Gia công tinh nội thất (thảm)
Lương cơ bản: 13,4 vạn yên...Gifu - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam Công nhân Vận hành máy xây dựng
Lương cơ bản : 883 yên/ giờ...Osaka - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Công nhân Nông nghiệp chăn nuôi
Lương giờ: 731yên/ giờ...Niigata - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Công nhân May nội thất ô tô
Lương bỏ túi khoảng 12 vạn, nhiều khi là...Gifu - Nhật Bản
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 30 Nam Công nhân Điện Tử
21.009NT$/tháng...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 8 Nữ Công nhân Điện Tử
21008NT$/tháng...Tân Bắc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 25 Nam Công nhân LĐ phổ thông
21.009NT$/tháng...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 8 Nam Công nhân Cơ khí
21009NT$/tháng...Tân Bắc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 10 Nam & 28 Nữ Công nhân Điện Tử
20008NT$/tháng...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 30 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20008NT$/tháng...Chương Hóa - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 50 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20008NT$/tháng...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 14 Nam & 11 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20008NT$/tháng...Đào Viên - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 15 Nam Công nhân Thực phẩm đông lạnh
20008 NT$/tháng...Cao Hùng - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 13 Nam & 11 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20008NT$/tháng...Nghi Lan - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 10 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20008NT$/tháng...Đào Viên - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 8 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20008NT$/tháng...Gia Nghĩa - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 17 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20008NT$/tháng...Nghi Lan - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
Ăn theo sản phẩm...Đài Trung - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 10 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20008NT$/tháng...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 12 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20008NT$/tháng...Gia Nghĩa - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 30 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20008NT$/tháng...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 10 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20008NT$/tháng...Vân Lâm - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 0 Nam & 0 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20008NT$/tháng...Chương Hóa - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 8 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20008NT$/tháng...Cao Hùng - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 20 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20.008NT$/tháng...Đào Viên - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 12 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20.008NT$/tháng... - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 23 Nam & 6 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20.008NT$/tháng...Nghi Lan - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 12 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20.008NT$/tháng...Bình Đông - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 64 Nam & 64 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20.008NT$/tháng...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 15 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20.008NT$/tháng...Vân Lâm - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 14 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20.008NT$/tháng...Cao Hùng - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nam & 14 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20.008NT$/tháng...Đài Bắc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 9 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20.008NT$/tháng... - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 5 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20.008NT$/tháng...Đào Viên - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 4 Nam & 4 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20.008NT$/tháng...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 7 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20.008NT$/tháng...Miêu Lật - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 2 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20.008NT$/tháng...Cao Hùng - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 42 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20.004 NT$/tháng...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 13 Nam & 16 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20.008NT$/tháng...Đài Bắc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 7 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20.008NT$/tháng...Đào Viên - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 5 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20.008NT$/tháng...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 10 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20.008 NT$/tháng...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 12 Nam & 12 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20.008 NT$/tháng...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 36 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20,004NT$/tháng...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 12 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20.008 NT$/tháng...Đài Trung - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 10 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20.008 NT$/tháng...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 5 Nữ Công nhân Điện Tử
20.008 NT$/tháng... - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 5 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20.008 NT$/tháng...Đào Viên - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 5 Nam & 11 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20.008 NT$/tháng...Đào Viên - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 20 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20.008 NT$/tháng...Đài Bắc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 5 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20.008 NT$/tháng... - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 25 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20.008 NT$/tháng...Tân Trúc - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 4 Nam Công nhân LĐ phổ thông
20.008 NT$/tháng...Đài Nam - Đài Loan
[Xuất khẩu lao động Đài Loan] 12 Nam & 8 Nữ Công nhân LĐ phổ thông
20.008 NT$/tháng...Tân Trúc - Đài Loan
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Kỹ sư Xây dựng
Lương cơ bản:20 vạn...Tokyo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam & 3 Nữ Kỹ sư Nông nghiệp chăn nuôi
Lương cơ bản: 21.7 vạn yên/ tháng...Hokkaido - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 1 Nam & 1 Nữ Kỹ sư Lập trình viên
20~25 man (Chưa bao gồm làm thêm)... - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Kỹ sư Xây dựng
19,1 vạn Yên cả trợ cấp là 22,4 vạn Yên....Aichi - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam & 3 Nữ Kỹ sư Nông nghiệp chăn nuôi
Lương cơ bản: 21.7 vạn yên/ tháng. Lương...Hokkaido - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 3 Nam Kỹ sư Xây dựng
3 tháng thử việc lương cơ bản 17 man, sa...Saitama - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Kỹ sư Xây dựng
Lương cơ bản : 138,640 Yên/ tháng. Lương...Ehime - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nữ Kỹ sư Chế biến đồ ăn sẵn
0... - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam & 2 Nữ Kỹ sư Nông nghiệp chăn nuôi
Lương cơ bản: 21.3 vạn yên (chưa bao gồm...Hokkaido - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nam Kỹ sư Xây dựng
... - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Kỹ sư Kiến trúc sư
44 triệu ...Hyogo - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 2 Nam Kỹ sư Xây dựng
0... - Nhật Bản
[Xuất khẩu lao động Nhật Bản] 4 Nam & 2 Nữ Kỹ sư Nông nghiệp chăn nuôi
33.000.000 vnđ...Hokkaido - Nhật Bản
Việc làm MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
data comming soon
tin tức hoạt động
14:29 | 11/1/2017
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2016 TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HOÀNG LONG
HoangLongCMS
Liên hệ.
Facebook chat