Quan hệ Việt - Nhật qua những con số - Hoàng Long CMS - Xuất khẩu lao động Nhật Bản

096 930 1616

Quan hệ Việt – Nhật qua những con số

Tuy Nhật Bản là bên cung cấp viện trợ phát triển (ODA) lớn nhất cho Việt Nam, cán cân thương mại hai bên tương đối cân bằng, đổi vai xuất siêu hay nhập siêu cho nhau thường xuyên.

Đơn hàng đang tuyển

Việc làm Nơi làm việc Ngày tuyển
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 20 NỮ TTS CHẾ BIẾN THỰC PHẨMHiroshima - Nhật Bản11/09/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 120 NAM TTS LẮP RÁPTochigi - Nhật Bản10/09/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 10 NAM TTS HÀNOsaka - Nhật Bản13/09/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 6 NAM VÀ 12 NỮ TTS ĐÓNG SÁCHSaitama - Nhật Bản21/09/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 12 NAM TTS HÀN BÁN TỰ ĐỘNGHyogo - Nhật Bản22/08/2018

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook