Quan hệ Việt - Nhật qua những con số - Hoàng Long CMS - Xuất khẩu lao động Nhật Bản

096 930 1616

Quan hệ Việt – Nhật qua những con số

Tuy Nhật Bản là bên cung cấp viện trợ phát triển (ODA) lớn nhất cho Việt Nam, cán cân thương mại hai bên tương đối cân bằng, đổi vai xuất siêu hay nhập siêu cho nhau thường xuyên.

Đơn hàng đang tuyển

Việc làm Nơi làm việc Ngày tuyển
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 10 NỮ TTS CHẾ BIẾN THỰC PHẨMIbaraki - Nhật Bản(dự kiến) 13/11/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 10 NỮ TTS CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴNOsaka - Nhật Bản(dự kiến) 09/11/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: TUYỂN GẤP 03 NAM BẢO DƯỠNG MÁYAichi - Nhật Bản(dự kiến) 20/10/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 3 NAM LẮP RÁP LINH KIỆN CƠ KHÍHyogo - Nhật Bản(dự kiến) 18/10/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: TUYỂN GẤP 08 NAM TTS GIA CÔNG NỘI THẤTNagano - Nhật Bản(dự kiến) 17/10/2018

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook