Quan hệ Việt - Nhật qua những con số - Hoàng Long CMS - Xuất khẩu lao động Nhật Bản

096 930 1616

Quan hệ Việt – Nhật qua những con số

Tuy Nhật Bản là bên cung cấp viện trợ phát triển (ODA) lớn nhất cho Việt Nam, cán cân thương mại hai bên tương đối cân bằng, đổi vai xuất siêu hay nhập siêu cho nhau thường xuyên.

Đơn hàng đang tuyển

Việc làm Nơi làm việc Ngày tuyển
07 NAM TTS ĐÚC, DẬP KIM LOẠITottori - Nhật Bản30/07/2019
03 NAM TTS LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNGAichi - Nhật Bản16/07/2019
31 NỮ TTS CHẾ BIẾN THỊT GÀMiyazaki - Nhật Bản16/07/2019
04 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀKanagawa - Nhật Bản12/07/2019
06 NỮ TTS KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨMIshikawa - Nhật Bản08/07/2019

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook