17 NỮ TTS CHẾ BIẾN HÀU

Danh mục Đơn hàng: Thực tập sinh Nhật bản.

Khách hàng Hàu Mushiage của Hoàng Long CMS tại – Nhật Bản hiện đang có nhu cầu tuyển dụng 17 Nữ ứng viên cho công việc Chế biến Hàu với những thông tin chi tiết như sau

1. Điều kiện tuyển dụng

Nơi làm việc:
- Nhật Bản

2. Lịch trình tham gia

Ngày phỏng vấn dự kiến:
(dự kiến) 15/04/2019

3. Thông tin liên hệ

Tư vấn dự tuyển:
TT Phát triển Nguồn nhân lực
Đăng ký dự tuyển:
096 224 1616
Hotline:
096 930 1616

4. Lưu ý

Chi tiết lưu ý:
KHÔNG THẾ CHẤP TÀI SẢN
KHÔNG THU TIỀN KÝ QUỸ KHÔNG CÒ MỒI MÔI GIỚI
KHÔNG TRUNG GIAN GIỚI THIỆU THU PHÍ BẤT HỢP PHÁP

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook