Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 03 NAM TTS GIÀN GIÁO Shizuoka - Nhật Bản (dự kiến) 06/10/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 06 NỮ TTS GIẶT LÀ Hyogo - Nhật Bản (dự kiến) 05/10/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 12 NAM TTS GIA CÔNG KIM LOẠI Kyoto - Nhật Bản (dự kiến) 16/10/2018

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook