Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
3660 – 5 nam Công nhân Tân Bắc Tuyển liên tục
3670 – 10 nam Sản xuất bánh ngọt Đài Trung Tuyển liên tục
3641 – 5 nam Phiên dịch Đào Viên Tuyển liên tục
3369 – 5 nữ Chế tạo kim loại Tân Bắc Tuyển liên tục
3602 – 5 nam Gia công sắt thép Đào Viên Tuyển liên tục

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook