Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
20 NỮ HỘ LÝ (CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ) Tokyo - Nhật Bản 31/08/2020
8 NỮ HỘ LÝ (CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ) Hokkaido - Nhật Bản 28/08/2020
15 NỮ MAY ĐỆM GHẾ Ô TÔ Gunma - Nhật Bản 28/08/2020
6 NAM THÁO LẮP GIÀN GIÁO Osaka - Nhật Bản 27/08/2020
5 NAM GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM Fukuoka - Nhật Bản 26/08/2020

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook