Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
03 NỮ TTS CHẾ BIẾN THỦY SẢN Hyogo - Nhật Bản 03/03/2020
21 TTS SẮP XẾP HÀNG HÓA TRONG SIÊU THỊ Niigata - Nhật Bản 03/03/2020
10 NỮ TTS CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SIÊU THỊ Osaka - Nhật Bản 03/03/2020
04 NỮ TTS ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP Gifu - Nhật Bản 24/03/2020
04 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Kumamoto - Nhật Bản 16/03/2020
03 NAM TTS VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG Aichi - Nhật Bản 12/03/2020
TUYỂN 20 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Kumamoto - Nhật Bản 12/03/2020
TUYỂN 15 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Kyoto - Nhật Bản 10/03/2020
TUYỂN 02 NAM TTS LỢP MÁI NGÓI Aichi - Nhật Bản 07/03/2020
02 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Okayama - Nhật Bản 05/03/2020

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook