Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
03 NỮ TTS CHẾ BIẾN THỦY SẢN Hyogo - Nhật Bản 03/03/2020
02 NỮ TTS LỮ QUÁN Hyogo - Nhật Bản 03/03/2020
02 NAM TTS LẮP GIÀN GIÁO Aichi - Nhật Bản 26/02/2020
10 NAM TTS VẬN HÀNH & BẢO DƯỠNG MÁY Gunma - Nhật Bản 25/02/2020
06 NỮ TTS SẢN XUẤT BÁNH QUY Osaka - Nhật Bản 22/02/2020
06 NỮ TTS CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN Fukuoka - Nhật Bản 18/02/2020
02 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Nagano - Nhật Bản 18/02/2020
04 NỮ TTS BẢO DƯỠNG MÁY TRONG NHÀ XƯỞNG Kagoshima - Nhật Bản 17/02/2020

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook