Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
06 NỮ TTS CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN Osaka - Nhật Bản (dự kiến) 19/12/2018
06 TTS NAM DẬP KIM LOẠI Gunma - Nhật Bản (dự kiến) 17/12/2018
05 TTS HÀN BÁN TỰ ĐỘNG Hiroshima - Nhật Bản (dự kiến) 17/12/2018
02 NAM TTS SƠN XÂY DỰNG Osaka - Nhật Bản (dự kiến) 17/12/2018
02 TTS LẮP ĐẶT VÀ THÁO DỠ GIÀN GIÁO Osaka - Nhật Bản (dự kiến) 16/12/2018
02 NAM TTS LẮP CỐP PHA Kyoto - Nhật Bản (dự kiến) 15/12/2018
02 NAM TTS LẮP CỐP PHA Kyoto - Nhật Bản (dự kiến) 15/12/2018
03 NAM TTS THÁO LẮP GIÀN GIÁO Kyoto - Nhật Bản (dự kiến) 15/12/2018
01 NỮ TTS ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM Aichi - Nhật Bản (dự kiến) 14/12/2018
03 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Fukuoka - Nhật Bản (dự kiến) 14/12/2018

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook