Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
02 NỮ TTS VỆ SINH TÒA NHÀ Tokyo - Nhật Bản (dự kiến) 18/02/2019
08 NAM TTS ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP Shizuoka - Nhật Bản (dự kiến) 07/01/2019
03 NỮ TTS CHẾ BIẾN THỦY SẢN Hyogo - Nhật Bản (dự kiến) 26/03/2019
12 NAM TTS SẢN XUẤT ĐÈN NHỰA Ô TÔ Shizuoka - Nhật Bản (dự kiến) 18/02/2019
25 NỮ TTS SẢN XUẤT, LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Shizuoka - Nhật Bản (dự kiến) 17/02/2019
28 NAM TTS SẢN XUẤT, LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Shizuoka - Nhật Bản (dự kiến) 17/02/2019
03 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Ibaraki - Nhật Bản (dự kiến) 24/01/2019
09 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Nagano - Nhật Bản (dự kiến) 23/01/2019
03 NAM TTS ĐÓNG GÓI HÀNG TIÊU DÙNG Aichi - Nhật Bản (dự kiến) 21/01/2019
10 NAM & 5 NỮ TTS ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM Gunma - Nhật Bản (dự kiến) 22/01/2019

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook