Điều Dưỡng Đi Nhật

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
20 NỮ TTS ĐIỀU DƯỠNG VIÊN Osaka - Nhật Bản 07/11/2019
10 NỮ TTS CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SIÊU THỊ Osaka - Nhật Bản 06/11/2019
03 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Ibaraki - Nhật Bản 04/11/2019
02 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Nagasaki - Nhật Bản 13/11/2019
04 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Nagasaki - Nhật Bản 13/11/2019
04 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Chiba - Nhật Bản 07/11/2019
03 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Ibaraki - Nhật Bản 04/11/2019
17 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Nara - Nhật Bản 30/10/2019
04 TTS NAM NỮ CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Yamaguchi - Nhật Bản 24/10/2019
03 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Tottori - Nhật Bản 17/10/2019

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook