Điều Dưỡng Đi Nhật

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
04 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI Kagoshima - Nhật Bản (dự kiến) 19/04/2019
02 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Ishikawa - Nhật Bản (dự kiến) 19/04/2019
06 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Tokushima - Nhật Bản (dự kiến) 19/04/2019
08 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Hokkaido - Nhật Bản (dự kiến) 27/03/2019
04 NỮ TTS HỘ LÝ Aichi - Nhật Bản (dự kiến) 26/03/2019
04 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Nagasaki - Nhật Bản (dự kiến) 28/03/2019
03 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Nagasaki - Nhật Bản (dự kiến) 21/03/2019
03 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI Nagasaki - Nhật Bản (dự kiến) 21/03/2019
03 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI Nagasaki - Nhật Bản (dự kiến) 21/03/2019
10 TTS NỮ CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Tokyo - Nhật Bản (dự kiến) 20/03/2019

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook