Thực tập sinh Nhật bản

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
4508 – 35 nữ Dịch vụ khách sạn Tokyo 30/05/2023
4442 – 1 nam Tiện Okayama 23/05/2023
4408 – 20 nữ Hộ lý Tokyo 23/05/2023
4524 – 04 nữ Nông nghiệp trong nhà kính Nagasaki 09/05/2023
4404 – 10 nam Chế biến đồ ăn sẵn Hyogo 10/05/2023
4438 – 03 nam Hàn Hyogo 25/05/2023
4485 – 16 nam Phân loại rác điện tử Fukuoka 25/05/2023
4436 – 06 nam Cốp pha xây dựng Osaka 25/05/2023
4413 – 12 nam Đóng gói công nghiệp Aichi 10/05/2023
4476 – 06 nữ May quần áo phụ nữ, trẻ em Iwate 5/5/2023

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook