Thực tập sinh Nhật bản

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
2026 – 5 NAM LẮP GIÀN GIÁO XKLĐ NHẬT BẢN Osaka - Nhật Bản 22/03/2021
1489 – 3 NAM LỢP NGÓI XKLĐ NHẬT BẢN Fukuoka - Nhật Bản 22/03/2021
1976 – 6 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP XKLĐ NHẬT BẢN Aichi - Nhật Bản 18/03/2021
2031 – 12 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN XKLĐ NHẬT BẢN Shimane - Nhật Bản 15/03/2021
2024 – 9 NỮ NÔNG NGHIỆP TRỒNG TRỌT XKLĐ NHẬT BẢN Osaka - Nhật Bản 15/03/2021
1986 – 3 NỮ NÔNG NGHIỆP TRỒNG TRỌT XKLĐ NHẬT BẢN Kagoshima - Nhật Bản 11/03/2021
1581 – 12 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP XKLĐ NHẬT BẢN Gifu - Nhật Bản 11/03/2021
1814 – 6 NAM SƠN XKLĐ NHẬT BẢN Shizuoka - Nhật Bản 10/03/2021
1813 – 6 NAM HÀN XKLĐ NHẬT BẢN Shizuoka - Nhật Bản 10/03/2021
1812 – 6 NAM SẢN XUẤT TẤM KIM LOẠI XKLĐ NHẬT BẢN Shizuoka - Nhật Bản 10/03/2021

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook