Xuất khẩu lao động Đài Loan

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
2952 – 9 nam 15 nữ Điện tử Tân Trúc Tuyển liên tục
3040 – 9 nam Sản xuất thiết bị máy móc Đào Viên Tuyển liên tục
3107 – 3 nam Sản xuất Linh kiện ô tô Đài Nam Tuyển liên tục
3119 – 10 nam Sản xuất Thức ăn chăn nuôi Vân Lâm Tuyển liên tục
2883 – 5 nữ Gia công cơ khí Đài Nam Tuyển liên tục
3035 – 3 nam Sản xuất cao su Đài Nam Tuyển liên tục
3158 – 6 nam Gia công cơ khí Đài Nam Tuyển liên tục
3159 – 3 nam Trần nhựa Cao Hùng Tuyển liên tục
2879 – 5 nam Gia công khuôn Tân Bắc Tuyển liên tục
3060 – 20 nam Gia công thủy sản Tân Bắc Tuyển liên tục

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook