Xuất khẩu lao động Đài Loan

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: TUYỂN 3 NAM, CHẾ TẠO THIẾT BỊ CƠ KHÍ Nhà máy THẦN BANG , NGHI LAN
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: TUYỂN 6 NAM, CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN Nhà máy TRUNG HƯNG, TP ĐÀI NAM
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: TUYỂN 3 NAM, 3 NỮ GIA CÔNG RAU CỦ QUẢ PHÚC HÒA Địa chỉ nhà máy: TÂN BẮC
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: TUYỂN 6 NAM SX LINH KIỆN CƠ KHÍ NHÀ MÁY HÙNG DANH, TP ĐÀI TRUNG , 台中市潭子區中山路三段287巷9弄154號
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: TUYỂN 12 NAM, NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG Nhà máy: Cự Lộ (Lumax lnternational Corp., Ltd.) địa chỉ Vân Lâm 雲林縣土庫鎮順天里中央路71號
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: TUYỂN 6 NỮ SX ĐỒNG HỒ ÁP LỰC Nhà máy: HOA KÝ địa chỉ nhà máy: ĐÀO VIÊN 12/03/2020
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: TUYỂN 9 NAM SX MÁY MÓC Nhà máy : TAM HƯNG , khu Nam , tp Đài Trung 12/03/2020
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: TUYỂN CÔNG NHÂN DỆT Nhà máy: Duy Đức , địa chỉ nhà máy: thành phố Tân Bắc
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: TUYỂN 6 NỮ SX LINH KIỆN NHỰA Nhà máy Thanh Hòa tại Đài Trung - Đài Loan
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: TUYỂN 15 NAM CƠ KHÍ Nhà máy Bắc Trạch tại Bình Đông - Đài Loan

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook