Xuất khẩu lao động Đài Loan

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
XKLĐ ĐÀI LOAN: 80 NAM LÀM NÔNG NGHIỆP Hoa Liên, Đài Loan 01/10/2020
XKLĐ ĐÀI LOAN: 30 NỮ SẢN XUẤT ĐÈN XE Ô TÔ Đài Nam, Đài Loan 25/09/2020
XKLĐ ĐÀI LOAN: 30 NAM 20 NỮ LẮP RÁP THIẾT BỊ THỂ DỤC Đào Viên, Đài Loan 21/09/2020
XKLĐ ĐÀI LOAN: 25 NAM CHẾ TẠO LINH KIỆN DU THUYỀN Cao Hùng, Đài Loan 22/09/2020
XKLĐ ĐÀI LOAN: 50 NAM SẢN XUẤT MÁY, DỤNG CỤ TẬP THỂ DỤC Chương Hóa, Đài Loan 10/09/2020
XKLĐ ĐÀI LOAN: 30 NỮ SẢN XUẤT ĐÈN LED Đào Viên, Đài Loan 12/09/2020
XKLĐ ĐÀI LOAN: 30 NAM SẢN XUẤT DỤNG CỤ CẦM TAY KIM LOẠI Đài Nam, Đài Loan 18/09/2020
XKLĐ ĐÀI LOAN: 40 NỮ SẢN XUẤT THỰC PHẨM (BÁNH BAO) Tân Bắc, Đài Loan 24/09/2020
XKLĐ ĐÀI LOAN: 80 NAM SẢN XUẤT GIƯỜNG Y TẾ Đào Viên, Đài Loan 20/09/2020
XKLĐ ĐÀI LOAN: 150 NỮ THỰC PHẨM (BÁNH KẸO) Tân Bắc, Đài Loan 15/09/2020

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook