Xuất khẩu lao động Đài Loan

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
3799 – 06 Nam làm Thực phẩm Tân Bắc Tuyển liên tục
4030 – 05 Nam Đầu bếp Miêu Lật Tuyển liên tục
2868 – 06 Nam Sản xuất các sản phẩm về giấy Miêu Lật Tuyển liên tục
3905 – 20 nam làm sợi thủy tinh Vân Lâm Tuyển liên tục
3868 – 03 nữ Giúp việc gia đình Tân Bắc Tuyển liên tục
3909 – 03 nam Sản xuất các loại máy nông nghiệp Vân Lâm Tuyển liên tục
2253 – 03 Nam làm cơ khí Đào Viên Tuyển liên tục
3920 – 150 nữ làm kính áp tròng và các sản phẩm liên quan Đài Trung Tuyển liên tục
3911 – 03 nữ lắp ráp chế tạo điện tử Đào Viên Tuyển liên tục
3919 – 40 nam sản xuất sản phẩm kim loại: linh kiện máy bay, buồng đốt tuabin,… Đài Nam Tuyển liên tục

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook