Xuất khẩu lao động Đài Loan

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: TUYỂN 15 NAM CƠ KHÍ Nhà máy Bắc Trạch tại Bình Đông - Đài Loan
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: TUYỂN 06 NỮ THỰC PHẨM Nhà máy Nhã Đặc tại Tân Trúc - Đài Loan
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: TUYỂN 08 NAM/NỮ SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ Nhà máy Hoàng Điền tại Đài Nam - Đài Loan
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: TUYỂN 06 NỮ SẢN XUẤT NHỰA Nhà máy Hân Dục Thịnh tại Đài Nam - Đài Loan
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: TUYỂN 05 NAM SẢN XUẤT SẮT THÉP Nhà máy Quốc Uy tại Đài Trung - Đài Loan
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: TUYỂN 03 NỮ SẢN XUẤT THỰC PHẨM Nhà máy Xan Hòa tại Cao Hùng Đài Loan
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: TUYỂN 20 NỮ SẢN XUẤT BÁNH NGỌT Nhà máy Ngọc Trân tại Chương Hóa - Đài Loan
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: 30 NAM SẢN XUẤT THỦY TINH Nhà máy Hoa Hạ tại Tân Trúc
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: 02 NAM SẢN XUẤT KHUNG XE ĐẠP Nhà máy Ngọc Kiệt tại Đài Trung
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: TUYỂN 27 NAM SẢN XUẤT BĂNG KEO CÁC LOẠI Nhà máy Nhật Đông tại Cao Hùng

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook