Xuất khẩu lao động Đài Loan

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
Tuyển dụng 13 lao động Nhà máy Đài Đạt Đài Trung
Tuyển 10 lao động làm việc tại Đài Loan – Nhà máy Mỹ Thời
05 lao động – Nhà máy Tùng Hạ Tân Trúc 24/05/2023
12 Lao động – Nhà máy Tuệ Cao Đài Nam 25/05/2023
4336 – 03 Nam 07 Nữ – Miễn phí xuất cảnh Đào Viên 06/04/2023
4335 – 20 Nữ làm Điện tử Tân Bắc Tuyển liên tục
4349 – 12 Nam làm Thực phẩm Cao Hùng Tuyển liên tục
4348 – 06 Nam Linh kiện ô tô Đài Nam Tuyển liên tục
3909 – 03 Nam Sản xuất các loại máy công nghiệp Vân Lâm Tuyển liên tục
3693 – 03 Nữ làm Phiên dịch Tân Bắc Tuyển liên tục

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook