Xuất khẩu lao động Đài Loan

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
05 LĐ Nhà máy Tùng Hạ
12 Lao động- Nhà máy Tuệ Cao
4336 – 03 Nam 07 Nữ – Miễn phí xuất cảnh Đào Viên 06/04/2023
4335 – 20 Nữ làm Điện tử Tân Bắc Tuyển liên tục
4349 – 12 Nam làm Thực phẩm Cao Hùng Tuyển liên tục
4348 – 06 Nam Linh kiện ô tô Đài Nam Tuyển liên tục
3909 – 03 Nam Sản xuất các loại máy công nghiệp Vân Lâm Tuyển liên tục
3693 – 03 Nữ làm Phiên dịch Tân Bắc Tuyển liên tục
4235 – 03 Nam làm phụ kiện kim loại Đào Viên Tuyển liên tục
4212 – 06 Nam làm Nhựa Đào Viên Tuyển liên tục

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook