Đơn hàng trong nước

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
1.000 LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY CANON VIỆT NAM Nhà máy Canon Thăng Long – Lô A1, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội Tuyển liên tục
100 NHÂN SỰ LÀM VIỆC TRONG NƯỚC KCN Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh Gấp
50 NHÂN SỰ LÀM VIỆC TRONG NƯỚC KCN Bắc Ninh 19/05/2020
VIỆC LÀM TRONG NƯỚC: 10.000 CÔNG NHÂN TẠI NHÀ MÁY LỚN CỦA NHẬT BẢN KCN Thăng Long - Hà Nội, KCN Quế Võ - Bắc Ninh và KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook