Đơn hàng trong nước

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
50 NHÂN SỰ LÀM VIỆC TRONG NƯỚC KCN Bắc Ninh 19/05/2020
VIỆC LÀM TRONG NƯỚC: 10.000 CÔNG NHÂN TẠI NHÀ MÁY LỚN CỦA NHẬT BẢN KCN Thăng Long - Hà Nội, KCN Quế Võ - Bắc Ninh và KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook