Điều Dưỡng Đi Nhật

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
3127 – 4 nam Hộ lý Hiệp Hội APS Osaka 28/05/2022
3126 – 16 nữ Hộ lý – Hiệp hội APS Osaka 28/05/2022
3095 – 1 nữ Hộ lý Hokkaido 17/05/2022
3056 – 2 nữ Hộ lý Chiba 16/05/2022
3030 – 1 nữ Hộ lý Ishikawa 10/05/2022
2507 – 5 nữ Hộ lý Kagoshima 10/05/2022
3055 – 10 nữ Hộ lý Fukuoka 06/05/2022
2476 – 4 nữ Hộ lý Ibaraki 21/04/2022
3001 – 20 nữ Hộ lý Saitama 16/04/2022
2507 – 5 nữ Hộ lý Kagoshima 15/04/2022

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook