Điều Dưỡng Đi Nhật

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
2538 – 15 nữ Hộ lý Tokyo 25/10/2021
2559 – 2 nữ Hộ lý Iwate 08/10/2021
2551 – 15 nữ Hộ lý Tokyo 31/08/2021
2543 – 15 nữ Hộ lý Tokyo 20/08/2021
2519 – 15 nữ Hộ lý Tokyo 30/07/2021
2484 – 2 nữ Hộ lý Ishikawa 13/07/2021
1367 – 3 nữ Hộ lý Tokyo 08/07/2021
2365 – 5 NỮ HỘ LÝ/ĐIỀU DƯỠNG VIỆN SOREIYU GROUP Fukuoka - Nhật Bản 28/06/2021
2419 – 15 NỮ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ (AMG) – XKLĐ NHẬT BẢN 2021 Saitama - Nhật Bản 05/06/2021
2288 – 15 NỮ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ NỢ PHÍ (TAIKI) – XKLĐ NHẬT BẢN 2021 Kumamoto - Nhật Bản 10/06/2021

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook