Điều Dưỡng Đi Nhật

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
4120 – 06 Nữ Hộ lý Fukuoka 15/03/2023
4114 – 06 Nữ Hộ lý Kumamoto 15/03/2023
4067 – 04 Nữ Hộ lý Fukuoka 15/03/2023
3631 – 06 nữ Hộ lý Chiba 30/11/2022
3618 – 20 nữ Hộ lý Saitama 24/09/2022
3423 – 20 nữ Hộ lý – Tập đoàn Y tế AMG Saitama 27/08/2022
3312 – 20 nữ Hộ lý Gifu 29/08/2022
3515 – 4 nữ Hộ lý Kumamoto 25/08/2022
3457 – 4 nữ Hộ lý Chiba 18/08/2022
3389 – 10 nữ Hộ lý Tokyo 29/07/2022

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook