Điều Dưỡng Đi Nhật

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
02 NAM TTS CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI Tokyo - Nhật Bản 14/04/2020
10 NỮ TTS ĐIỀU DƯỠNG VIÊN CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Tokyo - Nhật Bản 21/03/2020
18 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI Fukuoka - Nhật Bản 26/03/2020
20 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI Gifu - Nhật Bản 19/03/2020
06 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI Aichi - Nhật Bản 19/03/2020
02 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Miyagi - Nhật Bản 19/03/2020
02 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Okayama - Nhật Bản 05/03/2020
04 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Kumamoto - Nhật Bản 16/03/2020
TUYỂN 20 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Kumamoto - Nhật Bản 12/03/2020
TUYỂN 15 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Kyoto - Nhật Bản 10/03/2020

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook