Điều Dưỡng Đi Nhật

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
20 NỮ HỘ LÝ (CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI) Tokyo - Nhật Bản 28/09/2020
16 NỮ HỘ LÝ Nagasaki - Nhật Bản 16/09/2020
8 NỮ HỘ LÝ Osaka - Nhật Bản 14/09/2020
5 NỮ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI Ishikawa - Nhật Bản 30/09/2020
5 NỮ CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Nagasaki - Nhật Bản 09/09/2020
5 NAM 10 NỮ HỘ LÝ Osaka - Nhật Bản 05/09/2020
15 NỮ HỘ LÝ NHẬT BẢN Saitama - Nhật Bản 05/09/2020
20 NỮ HỘ LÝ (CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ) Tokyo - Nhật Bản 31/08/2020
8 NỮ HỘ LÝ (CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ) Hokkaido - Nhật Bản 28/08/2020
5 NỮ HỘ LÝ (CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ) Osaka - Nhật Bản 24/08/2020

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook