Điều Dưỡng Đi Nhật

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
2040 – 2 NỮ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ (IMAZATO) Nara - Nhật Bản 24/03/2021
2036 – 4 NỮ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ (YASURAGI) Hyogo - Nhật Bản 17/03/2021
1838 – 20 NỮ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ (HIỆP HỘI APS) Osaka - Nhật Bản 12/03/2021
1825 – 6 NỮ HỘ LÝ AMG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN Saitama - Nhật Bản 02/03/2021
1817 – 4 NỮ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ Gunma - Nhật Bản 29/01/2021
1784 – 6 NỮ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ Kagoshima - Nhật Bản 18/01/2021
1537 – 20 NỮ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ (HIỆP HỘI APS) Osaka - Nhật Bản 16/01/2021
1367 – 9 NỮ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ – KABUSHIKIGAISHA YUNIMATTO Tokyo - Nhật Bản 18/01/2021
1230 – 20 NỮ HỘ LÝ NHẬT BẢN – AMG Saitama - Nhật Bản 30/01/2021
1226 – 50 NỮ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ APS Osaka - Nhật Bản 26/12/2020

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook