Điều Dưỡng Đi Nhật

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
4603 – 15 nữ Hộ lý Saitama 09/09/2023
3618 – 10 nữ Hộ lý Saitama 22/07/2023
4121 – 05 nữ Hộ lý Ibaraki 17/07/2023
4374 – 08 nữ Hộ lý Ishikawa 04/07/2023
4630 – 10 nữ Hộ lý Tokyo 29/06/2023
4616 – 03 nữ Hộ lý Hiroshima 10/06/2023
4374 – 08 nữ Hộ lý Ishikawa 18/06/2023
4408 – 20 nữ Hộ lý Tokyo 23/05/2023
4456 – 08 Nữ Hộ lý Aichi 08/05/2023
4429 – 03 nữ Hộ lý Fukuoka 28/04/2023

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook