Điều Dưỡng Đi Nhật

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
1230 – 20 NỮ HỘ LÝ NHẬT BẢN – AMG Saitama - Nhật Bản 19/12/2020
1367 – 9 NỮ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ – KABUSHIKIGAISHA YUNIMATTO Tokyo - Nhật Bản 15/12/2020
1070 – 12 NỮ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ – FUKUJU Ishikawa - Nhật Bản 15/12/2020
1229 – 15 NỮ HỘ LÝ NHẬT BẢN – AMG Saitama - Nhật Bản 21/11/2020
1148 – 8 NỮ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ Aichi - Nhật Bản 12/11/2020
20 NỮ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ – ALL JAPAN HOSPITAL ASSOCIATION Tokyo - Nhật Bản 06/11/2020
10 NỮ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ – KEAMAKISU Aichi - Nhật Bản 15/10/2020
10 NỮ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ- FUKUJU Ishikawa - Nhật Bản 12/10/2020
10 NỮ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ – HAKUAIKAI Ibaraki - Nhật Bản 10/10/2020
28 NỮ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ – TAKEDA BYOUIN GROUP Kyoto, Nhật Bản 09/10/2020

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook