Điều Dưỡng Đi Nhật

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
5582 – 3 nam 20 nữ Hộ lý Osaka 20/03/2024
5323 – 4 nữ Hộ lý Chiba 28/02/2024
5442 – 5 nam 10 nữ Hộ lý Osaka 28/02/2024
5468 – 1 nữ Hộ lý 22/01/2024 22/01/2024
4964 – 3 nam 12 nữ Hộ lý – Khóa 7 Osaka 29/11/2023
4603 – 15 nữ Hộ lý Saitama 09/09/2023
3618 – 10 nữ Hộ lý Saitama 22/07/2023
4121 – 05 nữ Hộ lý Ibaraki 17/07/2023
4374 – 08 nữ Hộ lý Ishikawa 04/07/2023
4630 – 10 nữ Hộ lý Tokyo 29/06/2023

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook