Điều Dưỡng Đi Nhật

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
30 NỮ TTS HỘ LÝ Saitama - Nhật Bản 01/08/2020
12 NỮ THỰC TẬP SINH HỘ LÝ Tokyo - Nhật Bản 23/07/2020
10 NỮ CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Gifu - Nhật Bản 14/07/2020
60 NỮ THỰC TẬP SINH HỘ LÝ Nhật Bản 30/07/2020
10 NỮ HỘ LÝ NHẬT BẢN Kagoshima - Nhật Bản 30/07/2020
3 NAM VÀ 10 NỮ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI Kyoto - Nhật Bản 21/07/2020
5 NỮ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI Nagano - Nhật Bản 17/07/2020
15 NỮ CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Nagano - Nhật Bản 15/07/2020
10 NỮ TTS HỘ LÝ Kagoshima - Nhật Bản 16/07/2020
20 NỮ THỰC TẬP SINH HỘ LÝ Tokyo - Nhật Bản 25/06/2020

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook