Xuất khẩu lao động Hàn Quốc

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
35 Thợ sơn tàu thủy – Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd. Dong-gu, Ulsan, Korea 20/07/2023
4312 – 04 nam Kĩ thuật xây dựng Tokyo
3733 – 16 nữ Đóng gói công nghiệp Ibaraki 30/11/2022
3824 – 18 nam làm bảo dưỡng máy móc Ishikawa 29/11/2022
3733 – 1 nữ Đóng gói công nghiệp Ibaraki 30/11/2022
3862 – 18 nam Làm thùng các tông Kyoto 28/11/2022
3844 – 05 nam làm Dịch vụ lưu trú Hyogo 25/11/2022
3003 – 04 nam làm Lợp ngói Fukuoka 25/11/2022
3777 – 06 nam làm buộc thép Osaka 24/11/2022
3784 – 06 nam làm Hàn Yamaguchi 22/11/2022

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook