Xuất khẩu lao động Hàn Quốc

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
5 NAM KỸ SƯ CƠ KHÍ NHẬT BẢN Fukuoka, Nhật Bản Trung tuần tháng 6/2020
02 NỮ KỸ THUẬT VIÊN MAY Wakayama - Nhật Bản 01/11/2019
02 NAM KỸ SƯ XÂY DỰNG Kanagawa - Nhật Bản 28/09/2019
02 KỸ SƯ XÂY DỰNG NHẬT BẢN VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH Shizuoka - Nhật Bản (dự kiến) 28/12/2018
01 NAM KỸ SƯ XÂY DỰNG NHẬT BẢN Shizuoka - Nhật Bản (dự kiến) 28/12/2018
KỸ SƯ NHẬT BẢN: 12 NỮ KỸ SƯ THỰC PHẨM LÀM RONG BIỂN Mie - Nhật Bản (dự kiến) 14/11/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 4 NAM KỸ THUẬT VIÊN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Niigata - Nhật Bản 22/06/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 2 NAM KỸ THUẬT VIÊN LẮP RÁP VÀ THIẾT KẾ MÁY MÓC Kanagawa - Nhật Bản 11/05/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 2 NAM KỸ THUẬT VIÊN BẢO DƯỠNG VẬN HÀNH MÁY IN Miyagi - Nhật Bản 09/05/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 5 NAM KỸ THUẬT VIÊN LẮP RÁP ĐIỆN TỬ Shimane - Nhật Bản 14/05/2018

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook