Xuất khẩu lao động Đài Loan

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: 06 NAM LAO ĐỘNG GIA CÔNG VẢI Chương Hóa - Đài Loan Liên tục
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: 60 NAM CÔNG NHÂN CHẾ TẠO Ô TÔ, XE MÁY Tân Trúc - Đài Loan Liên tục
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: 100 NỮ CÔNG NHÂN ĐIỆN TỬ Tân Trúc - Đài Loan Liên tục
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: 15 NỮ CÔNG NHÂN ĐIỆN, ĐIỆN TỬ Tân Bắc - Đài Loan Liên tục
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: 35 NAM CÔNG NHÂN ĐIỆN, ĐIỆN TỬ Đài Nam - Đài Loan Liên tục
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: 15 CÔNG NHÂN TIỆN CNC Đài Trung - Đài Loan Liên tục

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook