Đào tạo bám sát thực tế - Hoàng Long CMS - Xuất khẩu lao động Nhật Bản

096 224 1616

Đào tạo bám sát thực tế

Hoang Long CMS xây dựng uy tín và giá trị của mình dựa vào việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy giáo dục đào tạo làm nòng cốt, thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài, tạo dựng giá trị đích thực và bền vững.

Đơn hàng đang tuyển

Việc làm Nơi làm việc Ngày tuyển
5037 - 02 nam lái máy xây dựngIbaraki25/10/2023
4978 - 06 nam gia công kim loại tấmAichi24/10/2023
5020 - 05 nam vận hành máy xây dựngFukuoka18/10/2023
4977 - 06 nam lắp đặt trang thiết bị công trìnhFukuoka13/10/2023
4994 - 15 Nam điện tử, đúc nhựa, dậpTochigi12/10/2023

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook