Đào tạo bám sát thực tế - Hoàng Long CMS - Xuất khẩu lao động Nhật Bản

096 930 1616

Đào tạo bám sát thực tế

Hoang Long CMS xây dựng uy tín và giá trị của mình dựa vào việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy giáo dục đào tạo làm nòng cốt, thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài, tạo dựng giá trị đích thực và bền vững.

Đơn hàng đang tuyển

Việc làm Nơi làm việc Ngày tuyển
1289 - 46 NAM ĐỨC NHỰA GIA CƯỜNG LỰCGunma - Nhật Bản05/01/2021
1409 - 18 NỮ ĐÓNG SÁCHSaitama - Nhật Bản21/12/2020
1389 - 21 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (ĐỒ ĂN SẴN)Kagoshima, Nhật Bản16/12/2020
1439 - 6 NAM 6 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (ĐẬU PHỤ)Kyoto, Nhật Bản15/12/2020
1132 - 18 NAM LẮP GIÀN GIÁOChiba - Nhật Bản16/12/2020

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook