Đào tạo bám sát thực tế - Hoàng Long CMS - Xuất khẩu lao động Nhật Bản

096 930 1616

Đào tạo bám sát thực tế

Hoang Long CMS xây dựng uy tín và giá trị của mình dựa vào việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy giáo dục đào tạo làm nòng cốt, thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài, tạo dựng giá trị đích thực và bền vững.

Đơn hàng đang tuyển

Việc làm Nơi làm việc Ngày tuyển
6 NỮ CHẾ BIẾN ĐẬU PHỤKyoto - Nhật Bản29/05/2020
6 NỮ THỰC TẬP SINH MAY ÁO LENKagawa - Nhật Bản28/05/2020
6 NAM THÁO LẮP GIÀN GIÁOGifu - Nhật Bản28/05/2020
3 NỮ TRỒNG VÀ THU HOẠCH HOA HỒNGAichi - Nhật Bản27/05/2020
9 NAM THỰC TẬP SINH ĐÚC NHỰAWakayama - Nhật Bản29/05/2020

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook