Quan hệ Việt - Nhật qua những con số - Hoàng Long CMS - Xuất khẩu lao động Nhật Bản

096 930 1616

Quan hệ Việt – Nhật qua những con số

Tuy Nhật Bản là bên cung cấp viện trợ phát triển (ODA) lớn nhất cho Việt Nam, cán cân thương mại hai bên tương đối cân bằng, đổi vai xuất siêu hay nhập siêu cho nhau thường xuyên.

Đơn hàng đang tuyển

Việc làm Nơi làm việc Ngày tuyển
10 NAM NGHỀ CỐT THÉP (BUỘC SẮT)Hyogo - Nhật Bản21/07/2020
6 NỮ TRỒNG RAU TRONG NHÀ KÍNHAichi - Nhật Bản31/07/2020
6 NAM DỰNG GIÀN GIÁOOsaka - Nhật Bản22/07/2020
6 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN TRONG VIỆN DƯỠNG LÃONagasaki - Nhật Bản15/07/2020
6 NAM BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Ô TÔIbaraki - Nhật Bản13/07/2020

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook