Quan hệ Việt - Nhật qua những con số - Hoàng Long CMS - Xuất khẩu lao động Nhật Bản

096 930 1616

Quan hệ Việt – Nhật qua những con số

Tuy Nhật Bản là bên cung cấp viện trợ phát triển (ODA) lớn nhất cho Việt Nam, cán cân thương mại hai bên tương đối cân bằng, đổi vai xuất siêu hay nhập siêu cho nhau thường xuyên.

Đơn hàng đang tuyển

Việc làm Nơi làm việc Ngày tuyển
4508 - 35 nữ Dịch vụ khách sạnTokyo30/05/2023
4442 - 1 nam TiệnOkayama23/05/2023
4408 - 20 nữ Hộ lýTokyo23/05/2023
4524 - 04 nữ Nông nghiệp trong nhà kínhNagasaki09/05/2023
4404 - 10 nam Chế biến đồ ăn sẵnHyogo10/05/2023

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook