Điều Dưỡng Đi Nhật

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
02 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Nagasaki - Nhật Bản (dự kiến) 06/03/2019
06 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Nagano - Nhật Bản (dự kiến) 08/01/2019
03 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Fukuoka - Nhật Bản (dự kiến) 14/12/2018
04 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Akita - Nhật Bản (dự kiến) 14/12/2018
03 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Hyogo - Nhật Bản (dự kiến) 14/12/2018
12 TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Nagano - Nhật Bản (dự kiến) 05/12/2018
ĐIỀU DƯỠNG ĐI NHẬT: TUYỂN 02 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Shizuoka - Nhật Bản (dự kiến) 14/11/2018
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 10 NỮ TTS CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN Osaka - Nhật Bản (dự kiến) 09/11/2018
ĐIỀU DƯỠNG HỘ LÝ NHẬT BẢN: 10 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI Osaka - Nhật Bản (dự kiến) 15/11/2018
ĐIỀU DƯỠNG HỘ LÝ NHẬT BẢN: 10 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI Osaka - Nhật Bản (dự kiến) 15/11/2018

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook