XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: 15 NAM SẢN XUẤT MÁY BƠM (HOÀNH KỲ)

Danh mục Đơn hàng: Xuất khẩu lao động Đài Loan.

Khách hàng Hoành Kỳ của Hoàng Long CMS tại Gia Nghĩa – Đài Loan hiện đang có nhu cầu tuyển dụng 15 Nam ứng viên cho công việc Sản xuất máy bơm với những thông tin chi tiết như sau:

– Làm thêm: khoảng 80-100h/tháng

– Ca đêm trợ cấp 130 tệ/ngày, tăng ca 46h đầu tính theo quy định, vượt quá tính 100 tệ/ngày, mỗi tháng trừ một ngày lương trừ hộ thuế thu nhập

– Đã có nhiều LĐ Hoàng Long đang làm việc trong nhà máy

– Địa chỉ cụ thể: 嘉義縣鹿草鄉後堀村 16 鄰後堀 128 號之 1 附 1

– Website: http://www.stairs.com.tw/en/product.html

1. Điều kiện tuyển dụng

Nơi làm việc:
Gia Nghĩa, Đài Loan

2. Lịch trình tham gia

Ngày phỏng vấn dự kiến:
Gấp

3. Thông tin liên hệ

Tư vấn dự tuyển:
Phòng tuyển sinh Đài Loan
Đăng ký dự tuyển:
096 224 1616
Hotline:
096 224 1616

4. Lưu ý

Chi tiết lưu ý:

Đơn tuyển này là các yêu cầu tuyển dụng trực tiếp từ khách hàng của Hoàng Long CMS. Hoàng Long CMS tuyệt đối không liên kết với tổ chức, cá nhân trung gian nào để đăng tin tuyển dụng nhằm mục đích trục lợi thu phí và lừa gạt ứng viên.
Nội dung trên thuộc bản quyền của Hoàng Long CMS, nghiêm cấm sao chép sử dụng bất hợp pháp dưới mọi hình thức.
Để tránh mất thêm phí trước khi chưa trúng tuyển, vui lòng liên hệ Hotline 096 224 1616 để được tư vấn trực tiếp.
KHÔNG THẾ CHẤP TÀI SẢN
KHÔNG THU TIỀN KÝ QUỸ KHÔNG CÒ MỒI MÔI GIỚI
KHÔNG TRUNG GIAN GIỚI THIỆU THU PHÍ BẤT HỢP PHÁP

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook