Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
30 NỮ TTS HỘ LÝ Saitama - Nhật Bản 01/08/2020
10 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN Ibaraki - Nhật Bản 30/07/2020
12 NỮ THỰC TẬP SINH HỘ LÝ Tokyo - Nhật Bản 23/07/2020
10 NAM NGHỀ CỐT THÉP (BUỘC SẮT) Hyogo - Nhật Bản 21/07/2020
6 NỮ TRỒNG RAU TRONG NHÀ KÍNH Aichi - Nhật Bản 31/07/2020
6 NAM DỰNG GIÀN GIÁO Osaka - Nhật Bản 22/07/2020
10 NỮ CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Gifu - Nhật Bản 14/07/2020
60 NỮ THỰC TẬP SINH HỘ LÝ Nhật Bản 30/07/2020
10 NỮ HỘ LÝ NHẬT BẢN Kagoshima - Nhật Bản 30/07/2020

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook