Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
5868 – 2 nữ Hộ lý Nagasaki 22/05/2024
5474 – 2 nam In ấn Yamanashi 21/05/2024
5964 – 14 nam Đóng sách Kyoto 16/05/2024
5874 – 5 nữ Hộ lý Saitama 09/05/2024
5776 – 4 nam Cơ khí Hyogo 23/04/2024

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook