Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
4616 – 03 nữ Hộ lý Hiroshima 10/06/2023
4374 – 08 nữ Hộ lý Ishikawa 18/06/2023
4442 – 03 Nam tiện Okayama 11/06/2023
4367 – 21 nam Hàn Okayama 11/06/2023

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook