Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
1226 – 50 NỮ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ APS Osaka - Nhật Bản 26/12/2020
1455 – 15 NAM ÉP, DẬP KIM LOẠI Nagano - Nhật Bản 19/12/2020
1436 – 9 NAM NGHỀ CỐT THÉP Iwate - Nhật Bản 18/12/2020
1443 – 6 NỮ ĐÚC HỢP KIM Kyoto, Nhật Bản 14/12/2020
1289 – 46 NAM ĐỨC NHỰA GIA CƯỜNG LỰC Gunma - Nhật Bản 05/01/2021
1409 – 18 NỮ ĐÓNG SÁCH Saitama - Nhật Bản 21/12/2020
1230 – 20 NỮ HỘ LÝ NHẬT BẢN – AMG Saitama - Nhật Bản 19/12/2020

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook