Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
2026 – 5 NAM LẮP GIÀN GIÁO XKLĐ NHẬT BẢN Osaka - Nhật Bản 22/03/2021
1489 – 3 NAM LỢP NGÓI XKLĐ NHẬT BẢN Fukuoka - Nhật Bản 22/03/2021

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook