Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
03 NỮ TTS CHẾ BIẾN THỦY SẢN Hyogo - Nhật Bản 27/03/2020
02 NỮ TTS DỊCH VỤ ĂN UỐNG LỮ QUÁN Tottori - Nhật Bản 27/03/2020
03 NỮ TTS CHẾ BIẾN THỦY SẢN Hyogo - Nhật Bản 27/03/2020
01 NAM TTS LÁI MÁY XÚC Kanagawa - Nhật Bản 26/03/2020
01 NAM TTS LÁI MÁY XÚC Kanagawa - Nhật Bản 26/03/2020
18 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI Fukuoka - Nhật Bản 26/03/2020
03 NAM TTS LÁI MÁY XÚC Kanagawa - Nhật Bản 26/03/2020
10 NỮ TTS ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP Gifu - Nhật Bản 24/03/2020
04 NỮ TTS ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP Gifu - Nhật Bản 24/03/2020
08 NAM TTS VẬN HÀNH MÁY HÀN ROBOT Gunma - Nhật Bản 19/03/2020

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook