Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
16 NỮ HỘ LÝ Nagasaki - Nhật Bản 16/09/2020
8 NỮ HỘ LÝ Osaka - Nhật Bản 14/09/2020
XKLĐ ĐÀI LOAN: 80 NAM SẢN XUẤT GIƯỜNG Y TẾ Đào Viên, Đài Loan 20/09/2020
XKLĐ ĐÀI LOAN: 150 NỮ THỰC PHẨM (BÁNH KẸO) Tân Bắc, Đài Loan 15/09/2020
XKLĐ ĐÀI LOAN: 15 NAM THỰC PHẨM Vân Lâm, Đài Loan 10/09/2020

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook