Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
04 NAM TTS GIA CÔNG CƠ KHÍ, ĐÚC NHỰA Kanagawa - Nhật Bản 16/01/2020
02 NAM TTS ĐÀO XỚI ĐẤT Fukuoka - Nhật Bản 14/01/2020
02 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Kyoto - Nhật Bản 13/01/2020
02 NAM TTS LỢP MÁI NGÓI Fukuoka - Nhật Bản 13/01/2020
03 NAM TTS XÂY DỰNG TỔNG HỢP Aichi - Nhật Bản 12/01/2020
06 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Ibaraki - Nhật Bản 19/02/2020
03 NAM TTS ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP Aichi - Nhật Bản 18/02/2020
08 NỮ TTS DỊCH VỤ ĂN UỐNG Hyogo - Nhật Bản 18/02/2020

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook