Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
02 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Okayama - Nhật Bản 05/03/2020
03 NAM TTS THÁO LẮP GIÀN GIÁO Osaka - Nhật Bản 05/03/2020
02 NAM TTS DỰNG GIÀN GIÁO Mie - Nhật Bản 05/03/2020
02 NAM TTS ĐƠN HÀNG SƠN XÂY DỰNG Osaka - Nhật Bản 05/03/2020
02 NAM TTS GIÀN GIÁO Hokkaido - Nhật Bản 05/03/2020
02 NAM TTS SƠN XÂY DỰNG Osaka - Nhật Bản 05/03/2020
03 NỮ TTS CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN Miyazaki - Nhật Bản 03/03/2020
05 NỮ TTS THU HOẠCH CÀ CHUA, DƯA CHUỘT Miyazaki - Nhật Bản 03/03/2020

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook