Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
5 NỮ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI Ishikawa - Nhật Bản 30/09/2020
5 NAM VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG Kanagawa - Nhật Bản 23/09/2020
15 NỮ MAY ĐỆM GHẾ Ô TÔ Gunma - Nhật Bản 23/09/2020
18 NAM LẮP CỐP PHA Aomori - Nhật Bản 23/09/2020
40 NAM 70 NỮ KHO VẬN Hiroshima - Nhật Bản 10/09/2020
5 NỮ CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Nagasaki - Nhật Bản 09/09/2020
5 NAM LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG ĐIỀU HÒA Tokyo - Nhật Bản 08/09/2020
5 NAM 10 NỮ HỘ LÝ Osaka - Nhật Bản 05/09/2020
5 NAM MẠ ĐIỆN Shizuoka - Nhật Bản 04/09/2020
15 NỮ HỘ LÝ NHẬT BẢN Saitama - Nhật Bản 05/09/2020

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook