Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
02 NAM TTS SƠN XÂY DỰNG Mie - Nhật Bản 18/09/2019
02 NỮ TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Hyogo - Nhật Bản 18/09/2019
02 NAM TTS SƠN TƯỜNG Aichi - Nhật Bản 17/09/2019
02 TTS ĐÚC NHỰA Shiga - Nhật Bản 12/09/2019
02 TTS CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Tokyo - Nhật Bản 12/09/2019
02 NAM TTS HÀN Osaka - Nhật Bản 11/09/2019
03 NAM TTS PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH Osaka - Nhật Bản 11/09/2019
02 NAM TTS LỢP MÁI NHÀ Osaka - Nhật Bản 11/09/2019
03 NAM TTS GIÀN GIÁO Osaka - Nhật Bản 11/09/2019
02 NỮ TTS DỊCH VỤ ĂN UỐNG LỮ QUÁN Shimane - Nhật Bản 10/09/2019

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook